Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a potem taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą skontrolować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można zacząć odpowiednie działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.