Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło około ośmiu procent, a spadki widoczne były aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Na pewno tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracownicy są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla naszej gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku ogólna liczba ludzi bez stałej pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez licznych osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Takie hasła słyszy się często od dwustu lat, a cały czas mimo wymyślenia wielu urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.