Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Aktualności – test – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Biznesu:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia powinien stać się program szkolenia z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Ekspert marketingu i sprzedaży
 • Zarządzanie zmianą w biznesie
 • Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym
 • Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „GORZYCZANKA” W GORZYCACH WIELKICH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W FALNIOWIE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „TARNAVIA” TARNAWA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGII UNICORN
 • STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY „MŁODZIEŻ POLSKA”
 • FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ KLIKA
 • „FUNDACJA QINGLONG IMIENIA DANUTY KOHLBERGER-NOWICKIEJ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ „PRO-ACTIV”
 • AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO „OCALMY”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W MIELCU
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ BALANS
 • {egzamin>