Scenki integracyjne – problematyka do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne zaleca się prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • gra biznesowa – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” oraz „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima”
  • symulacja kreatywna – „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” oraz „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli”
  • symulacja biznesowa : „Charakterystyka tabloidu na modelu polskiego dziennika Fakt” oraz Licencjonowane Gry Biznesowe i „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy”
  • symulacja lingwistyczna : „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS” oraz „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych”
  • gra kreatywna – „Dni mroźne w Siedlcach i ich zależność od strefowej cyrkulacji atmosferycznej (1966-1998)” oraz „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach”
  • symulacja strategiczna – „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza” i „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych”
  • symulacja komunikacyjna : „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności” i „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • symulacja decyzyjna : „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków” oraz „Składniki kultury w kręgu pierwszych zagadnień ”
  • gra decyzyjna : „Zawiłe ścieżki pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-2004” oraz „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na przykładzie tabloidów ”