Scenki menedżerskie – fakultet doc. Zamorski


Gry menedżerskie – zestawienie na szkolenia:

 • Gry Międzykulturowe poziom postawowy
 • przeglad prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Gry szkoleniowe , dr D. Bogacz
 • Badanie zarządzania dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny menedżerskiej realizacji zasady good governance w Polsce
 • Komplementarność wsparcia z PO KL z innymi programami UE – aktualna ocena biznesowa realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu zwiększenia efektów realizacji tej zasady
 • Gry menedżerskie , dr hab. B. Chajdas
 • Monografia Powiatu Myślenickiego, tom 1: Historia
 • Ocena biznesowa realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach szkoleniowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim
 • Organizator turystyki w środowisku akademickim, zeszyt 5
 • Suwalszczyzna – panorama turystyczna
 • Vlastivedny slovnik obci na Slovensku, d. I
 • Za pasem broń (Z dziejów ruchu oporu na Podhalu)
 • Wojewodzki Festiwal Pieśni „Bóg się rodzi”
 • Cel i zasady stosowania fizjoterapii oddechowej w zaburzeniach czynności płuc – Marek Woźniewski (612)
 • Teologia fundamentalna – ks. Stanisław Grzechowiak (1373)
 • rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych – Krzysztof Klimasiński (1652)
 • Malloreon (tom 5 – Prorokini z Kell) – DAVID EDDINGS (2484)
 • Gloriana – Michael Moorcock (2693)
 • Potrzebne mi twoje ciało – Zvonimir Furtinger (3418)
 • Stało się jutro (tom 19) – Kirył Bułyczow (4538)
 • Cmentarz zwierząt – Stephen King (5062)
 • Odrobina realizmu – Lech Zaciura (5816)
 • Rubio – William Wharton (6111)
 • Sten (tom 6 – Powrót imperatora) – Chris Bunch, Allan Cole (7472)
 • Gry strategiczne , mgr C. Chajdas