Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr XXY/63 6 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Agenda dyskusja podczas panelu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Bielsku Białej
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: hrubieszowski oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Dwikozy S.A., Gorzkiewicz Profesjonalny Montaż Samochodowych Instalacji Gazowych, Punkt Doboru Protez Amazonka Julita Zawadzka, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , MASTER Sp. z o.o. , Akademia Morska w Szczecinie, Fin24.pl Sp. z o.o. , INTERCHEMOL Sp. z o.o., OD A DO Z , Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Spółka Jawna, Telefonia DIALOG , INTER WIDEX Wiesław Mierzejewski, PBSG Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.