Symulacje szkoleniowe – problematyka do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe polecamy nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • symulacja kreatywna : „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)” oraz „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego”
  • gra decyzyjna – „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia” i „Opinie obserwowanych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku”
  • gra menedżerska – „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Synteza witryn informacyjnych” i Gry Decyzyjne oraz „Kobiecość na podstawie wortali internetowych”
  • gra edukacyjna – „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd”
  • gra kreatywna – „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych” i „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • gra edukacyjna – „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej” i „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha”
  • zabawa zespołowa : „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu” i „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • symulacja komunikacyjna – „Wiatry lokalne na Ziemi” i „Skuteczność reklamy wyborczej”
  • zabawa kreatywna – „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” oraz „O funkcji pracy radiowej”