Dotacje na szkolenia HR


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Pomocowy” do weryfikacyjnego etapu dostały się tu wymienione granty:

 • wypracowanie internetowej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie internetowej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – szkolenia menedżerskie
 • Kursy HR – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – treningi z przywództwa
 • zbudowanie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie serwisu eksperckiego z osystemowaniem analitycznym dla finansistów – warsztaty biznesowe
 • stworzenie wirtualnego portalu prawnego przez Trinity Fundusze Europejskie SA w organizacji – szkolenia firmowe
 • modernizacyjne wsparcie nowoczesnych usług importowych przedsiebiorstwa pod firmą InfoLab – treningi z przywództwa
 • zwiększenie liczby nowoczesnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców procesów innowacyjnych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Aplikacja procesów B2B w branży reklamowej – szkolenia handlowe
 • weryfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – warsztaty z przywództwa
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych technologii informatycznych – treningi z obslugi klienta
 • Budowa i promocja innowacyjnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – szkolenia z kreatywności
 • Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego modernizacyjne technologie – szkolenia handlowe
 • Dofinansowanie planu ekspansji i importu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – warsztaty sprzedażowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych programu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – szkolenia HR
 • cyfrowy system Współpracy Wydawniczej – warsztaty miekkie