Przyspieszyć swoją karierę – kilka obserwacji doradcy zawodowego

Zaprosiliśmy naszego konsultanta personalnego z prestiżowego portalu ogłoszeń o pracę Szukam Pracy do podzielenia się swoimi doświadczeniami dot. zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Zapraszamy do lektury jego tekstu.

Życiorys zawodowy odgrywa bardzo ważną rolę w procesie poszukiwania pracowników. Dlatego zanim przekażesz własne CV pracodawcy, rzetelnie je prześwietl pod kątem hipotetycznych uchybień. Wypada bowiem wiedzieć, że jest kilka ewidentnych i co gorsza nagminnie występujących błędów w życiorysach zawodowych. Jakiego typu?

1. Nadmierne rozpisywanie się lub nadmiar oczywistości
Podczas układania CV wypada znaleźć złoty środek. CV nie jest syntezą dorobku naszej kariery bądź przydługim wypracowaniem, stąd trzy czwarte arkusza A4 odnośnie do własnego hobby to na pewno nadgorliwość. Nie wypada mimo wszystko podążać w przeciwnym kierunku, a więc stosować nadmiernej liczby frazesów. Wspominając choćby o własnej edukacji, warto wymienić określoną uczelnię wraz z danymi teleadresowymi, profil, jaki ukończyliśmy, jak też lata edukacji. Tego typu wzmianka jest treściwa i zapewnia pracodawcy określoną wiedzę w kwestii naszego przygotowania naukowego. Jeżeli planujemy nadmienić o własnych zamiłowaniach, nie wymieniajmy ich jednym cięgiem, nie piszmy też nieustannie dublowanych frazesów pokroju: lubię literaturę (co właściwie lubisz czytać?), lubię filmy (jakie filmy?), lubię muzykę (delektować się muzyką, nucić, grać na instrumencie?). Takie ogólniki nie niosą de facto szczególnie wartościowych informacji o nas. O wiele lepiej napisać niewiele, lecz konkretniej, tzn.: lubię publikacje autorstwa Tadeusza Konwickiego, interesuję się filmografią Christophera Nolana, lubię rysować martwą naturę (uzyskałem nagrodę podczas wernisażu ……….) itd. Takie uszczegółowienia udowadniają, że posiadamy jakąś konkretną wiedzę w naszej dziedzinie, a nasze zamiłowania nie stanowią wyniku czystego przypadku.

2. Przesadnie rozbudowane CV
Częstym błędem jest też przesadnie rozwlekłe CV. Pożądaną wielkością będzie jedna, najwięcej dwie strony A4.

3. Niedostatek właściwego formatowania, mało czytelny układ tekstu
Pisząc curriculum vitae, wypada wykorzystać właściwy układ, który nada mu klarowność oraz spowoduje, że będzie ono przystępne. Brak w/w czynników może spowodować, iż odbiorca nie zmusi się do przejrzenia naszego dokumentu.

4. Niewłaściwe formatowanie
Poprawnie opracowany dokument to dokument przejrzysty. Dlatego kreując życiorys zawodowy, pamiętaj np., by zastosować unormowanie sposobu odnotowywania dat czy też chronologiczne przedstawianie kluczowych fragmentów przeszłości. Według obowiązujących norm musisz też uporządkować swoją edukację oraz dorobek zawodowy od aktualnych do najstarszych danych. Unikaj także niezautomatyzowanego określania formatu – niedobór akapitów, manualne wypunktowania lub ręczne ustalanie obszaru tekstu wyglądają wyjątkowo niestarannie.

5. Nietrafiona fotografia
Poważnym mankamentem, który niestety często występuje w CV, jest niewłaściwe zdjęcie. Aż trudno pojąć, że nadal przewijają się osoby dołączające do curriculum vitae ujęcie z wakacji lub zdjęcie z partnerem. Takie zdjęcia są wręcz karygodne. Jeżeli nie mamy poprawnego zdjęcia pasującego do curriculum vitae – nie dodawajmy go dla własnego dobra, szczególnie, iż nie mamy takiej powinności. Wszakże o fakcie, czy zostaniemy zatrudnieni, nie przesądzi nasz wygląd, lecz nasze zdolności.

6. Omyłki pisarskie i stylistyczne
CV przesiąknięte błędami określa skalę niestaranności, dlatego zanim wyślesz czy wydrukujesz CV, skontroluj, czy jest ono bez zarzutu. Postaraj się wyeliminować wszystkie literówki, zerknij na przecinki oraz harmonię wypowiedzi.

Autor: Szukampracy.pl