Eventy integracyjne – Czwarty Kurs


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji doceniając dziękują ze strony Rady Dyrektorów za kilka chwil dedykowanych na wsparcie – podpisano: Bolemir Szlagowski, Marcel Bednarczyk, Krzysztof Fiutowski i Seweryn Arndt

 • Otyłość jak również cukrzyca – czy da się coś z tym zrobić ?
 • Lubelski Panel Mentorów HR Spotkania Integracyjne Warszawa
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2016
 • 13 Zjazd akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
 • XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja międzywydzałowa.
 • interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Narracje w życiu jednostki i grupy: Kino jako medium”
 • II Wojna Światowa w słowach oraz obrazach
 • Wrocławskie Spotkanie integracyjne Karnoprocesowe: nieznane dotąd spojrzenie na model zakazów dowodowych w polskim procesie karnym / Wroclaw Seminar in Criminal Procedure: The new view of the model prohibitions evidence in the Polish criminal process
 • XIII Międzynarodowa Szkolenie menedżerskie team building „Teoretyczne i aplikacyjne obszary badawcze inżynierii rolniczej”
 • Dzień wolontariatu hospicyjnego. Wolontariat – praca bezinteresowna czy darmowa?
 • 5 Konferencja Dydaktyczno-technologiczna Diagnostyka Materiałów oraz Urządzeń Technicznych
 • Warszawa ma wiele twarzy (w ramach cyklu Warszawska Jesień Archiwalna)
 • XXIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: Rodzina Miłością Wielka (?)
 • Jak uzdrowić finanse szpitali? Propozycje zmian w systemie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej