Scenki integracyjne – hipotezy do zaliczenia


Potwierdzamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe zezwala się na poniższe książki do superwizji końcowej:

  • gra kreatywna : „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?” i „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na przykładzie obserwowanych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).”
  • gra lingwistyczna : „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” oraz „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego”
  • zabawa strategiczna – „Żywot świętych na ekranie ” i Gry Strategiczne oraz „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze”
  • symulacja lingwistyczna – „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000” i „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu”
  • symulacja strategiczna : „Tragizm ludzkiej egzystencji w utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra lingwistyczna – „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Problem macierzyństwa w dyskursie feministycznym”
  • zabawa decyzyjna : „Działalność turystyczna Janusza Kuśmierczyka” i „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim”
  • gra decyzyjna : „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly” oraz „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich”
  • zabawa kreatywna : „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” i „Działnia perlokucyjne „Gazety Wyborczej” w roku 1989 i 2005 w tekstach komentujących kampanie wyborcze”