Aktualności – zaliczenie – Kurs Coachów

Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie TrenerskieNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Instruktorów Przywództwa:

Obowiązkiem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym zadaniem jest blog seminaryjny szkolenia dla HRu

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • jak radzić sobie z obiekcjami i negatywnymi emocjami klientów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 dni szkolenie
 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Feedback – udzielanie informacji zwrotnej


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
 • MIĘDZYNARODOWA ORGAN.SOROPTIMIST INTERNATIONAL-PIERWSZY KLUB W GDAŃSKU
 • TRISO – OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z TRISOMIĄ 21
 • POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM
 • HARCERSKA FUNDACJA TURYSTYCZNA „POMARAŃCZARNI”
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
 • FUNDACJA „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
 • FUNDACJA FAMILIA W ŚREMIE
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA W ŁAŃCUCIE
 • NADZIEJA STOWARZYSZENIE OSÓB BEZDOMNYCH
 • STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PRZEWORSKU
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI NIEDŹWIADA
 • NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE „CZTEROLISTNA KONICZYNKA”
 • {egzamin>