Symulacje integracyjne – tematy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne rekomenduje się tu przedstawione książki do pracy dyplomowej:

  • gra językowa : „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” oraz „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • zabawa lingwistyczna : „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” i „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na danych źródłowych z życia oraz twórczości dostępnych pisarzy epoki”
  • zabawa menedżerska : „Prywatność w cyberprzestrzeni Analiza na podstawie portalu społecznościowego Facebook” oraz Gry Biznesowe W Coachingu oraz „Blog jako wspołczesna forma pamiętnikarstwa”
  • zabawa zespołowa – „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki”” i „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki”
  • symulacja biznesowa – „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” i „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski”
  • gra edukacyjna – „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly” oraz „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na danych źródłowych z życia oraz twórczości pisarzy epoki”
  • gra strategiczna : „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?” oraz „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”
  • zabawa menedżerska – „Holokaust oczyma dziecka” i „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej”
  • gra słownikowa – „Wywiad jako źródlo wiedzy” i „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie pism”