Granty Europejskie na warsztaty biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Fundusz Strukturalny” do czwartego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście granty:

 • stworzenie internetowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – treningi z konfliktów
 • zbudowanie cyfrowej platformy zabawkowej – funlandcompl – warsztaty negocjacyjne
 • Szkolenia Sprzedaż W Bielsku Białej – szkolenia miekkie
 • wypracowanie Platformy elektronicznej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie rozwoju dziecka – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie usługi dostępu do zdalnego systemu Zarządzania Relacjami z Klientem – CRM – treningi handlowe
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację projektów informatycznych – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie przychodów z tytułu importu w spółce 4Impression Agnieszka Dziurzańska – treningi z konfliktów
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer – warsztaty z delegowania
 • weryfikacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – warsztaty HR
 • Biblioteka HDRISP: modernizacyjne oprojektowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – szkolenia z przywództwa
 • Budowa modelu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich – szkolenia z przywództwa
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego – szkolenia miekkie
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – szkolenia interpersonalne
 • E-aktywni – zdalny serwis do zarządzania obiektami sportowymi – szkolenia z kreatywności
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – warsztaty z przywództwa