Kursy integracyjne – zaproszeni pracownicy

Wszystkim niżej wymienionym niniejszym składamy wyrazy wdzięczności (a także wręczamy wymienione poniżej upominki) za zaangażowanie na wzięcie udziału w sondażu online, który przesłali Państwu nasi facilitatorzy Achacjusz Chmiel, Józef Kulisz, Korneliusz Kuśmierz i Piotr Kaczanowski w czasie treningu Tatrzańskie Projekty Biznesowe

  • Gaweł Nagórski, Ratownik medyczny, Olsztyn, otrzymuje kupon na panel dyskusyjny „kurs radzenia sobie w trudnych rozmowach z klientami” lub imprezę i zabawę team building a ponadto wydawnictwo „Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej”
  • Kasper Olszowski, Kosztorysant budowlany, Sławków, przyznajemy darmowy wstęp na trening „ Efektywny feedback – czyli jak korygować, motywować, wspierać liderów” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus wydawnictwo „Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem”
  • Tadeusz Jasielski, Inspektor pracy , Dobra, przyznajemy rabat na wykład „zarządzanie zespołem w zmianie” lub spotkanie firmowe oraz publikację „Zakon Zadrugi „Północny Wilk”. Nacjonalizm jako pierwiastek konstruujący tożsamość współczesnych neopogan(istów) (rodzimowierców) polskich”
  • Błażej Jacek, Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne, Hel, dostaje od nas zaproszenie na warsztat otwarty „Trener biznesu – i poziom” lub szkolenie integracyjne a ponadto publikację „Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji”
  • January Gawron, Instruktor nauki jazdy, Dzierżoniów, wygrywa bilet na panel dyskusyjny „Jak omawiać wypadki z pracownikami? klasyczne techniki uczenia się ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych.” lub imprezę i zabawę team building plus książkę „Rodzima Wiara. Monografia związku wyznaniowego”
  • Konrad Flak, Inżynier geotechnik, Żołynia, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Nowoczesny przedsiębiorca ” lub event motywacyjny plus wydawnictwo „Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 258”
  • Ignacy Kotulski, Treser psów , Słubice, wygrywa bilet na wykład „ osobista energia i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo publikację „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 37”