Scenki integracyjne – podstawy programowe do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne zaleca się prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra językowa : „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej” oraz „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną”
  • gra komunikacyjna : „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)” oraz „Chrzest Polski – hipotezy dotyczące miejsca w świetle dawnych i najnowszych badań historycznych”
  • zabawa zespołowa : „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji” i Gry i „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych”
  • zabawa kreatywna – „Rozwój sztuki filmowej w „złotej erze” filmu niemieckiego na przykladzie filmu Roberta Wiene „Gabinet doktora Caligari” ” oraz „Rozumienie pojęcia mobbing”
  • zabawa językowa : „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka”” oraz „Etykieta językowa w komunikacji na przykładzie klient – sprzedawca”
  • zabawa zespołowa – „Weryfikacja reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych” oraz „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych”
  • gra biznesowa : „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku” i „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • zabawa biznesowa – „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej” i „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie tytułów)”
  • zabawa strategiczna – „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005” i „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku”