Gry komunikacyjne – materiały do zaliczenia


Potwierdzamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne akceptujemy następujące publikacje do superwizji końcowej:

  • zabawa biznesowa : „Stereotypy niemiecko-polskie” i „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”
  • zabawa strategiczna – „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów” oraz „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza”
  • symulacja lingwistyczna : „Wizerunek kobiety fatalnej na przykladzie Nany Emila Zoli” oraz Inżynierskie Gry Negocjacyjne i „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na przykładzie napisów filmowych”
  • gra edukacyjna – „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011” i „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna”
  • symulacja strategiczna : „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” i „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • symulacja kreatywna – „Konteksty i teksty małych form Maupassanta” oraz „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”
  • gra decyzyjna : „Polki w przestrzeni publicznej” oraz „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na studium przypadku Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry”
  • zabawa kreatywna : „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej” i „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego”
  • gra komunikacyjna : „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)” i „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych”