Opinie – firmy szkoleniowe z zarządzania projektami – Ośrodek Treningu

Lista dopuszczonych do kolejnej rundy wniosków w programie dofinansowań Australijskiego Grantu Kapitałowego:

  • C0/B/LUBUSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie nowych produktów., ELGUM AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, . Dla tego wniosku przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Berndson
  • BC3/G/POMORSKIE-, wdrożenie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej , SANEN SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MANTERYS, JACEK TRZECIAKIEWICZ, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje polecany trener.
  • AC8/W/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wprowadzenie skrojonego na miarę modelu projektowania narzędzi oraz technologii produkcji wytłaczania opartych na wdrożeniu środowiska CAD do symulacji przepływów poprzez zakup zaawansowanego oprogramowania metody elementów skończonych służącego do symulacji procesu ekstruzji z optycznym urządzeniem do pomiarów obrazowych wielkości geometrycznych z dokładnością do μm oraz obrabiarek CNC., Zakład Budowy Maszyn i Systemów Sterowania mgr inż. Mariusz Kuczmierczyk, Dla tego projektu przyznano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Kudła. Zalecane szkolenia w instytucie Homo Creatore
  • A0/J/POMORSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek nowych innowacyjnych wyrobów – pustaków ceramicznych szansą na dynamiczny rozwój firmy. , ‚KERAM’ SA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji ODiTK
  • CF0/O/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, ekonomizacja innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca poprawa wartości firmy, DELTA Zbigniew Różycki, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Profess
  • F5/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek ulepszonych produktów i nowych usług, Józefa Szulc – MIDI MANUFAKTURA, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Herra. Zalecane szkolenia w firmie IBD Business School
  • AB3/C/ŚLĄSKIE-, macierzowe przeorganzowanie technologii kaszerowania tektury falistej z zastosowaniem kleju polimerowo-magnetorologicznego, Iter-opakowania sp. z o.o., Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie GFKM
  • 9/Z/PODLASKIE-, ekonomizacja innowacji w przedsiębiorstwie szklarskim z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn technologicznych., DKGLASS KŁOSEK DAMIAN, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w spółce ODiTK
  • CC7/Y/ŚLĄSKIE-, Stworzenie infrastruktury szkoleniowo – badawczej niezbędnej do świadczenia innowacyjnych usług dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego., LABO MOTO SP Z O.O., Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Akademia przygoda