Gry z zarządzania – wytyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Etos człowieka w kontekście przemian ustrojowo gospodarczych Polski na podstawie filmu „Edi” Piotra Trzskalskiego” oraz „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat”
  • zabawa edukacyjna – „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” i „Weryfikacja pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych”
  • gra edukacyjna – „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu obserwowanych zagadnień)” i Symulacje Menedżerskie i „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”
  • gra menedżerska – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” i „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja komunikacyjna : „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach” i „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • symulacja biznesowa : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” oraz „Komediowa twórczość Stanisława Barei”
  • symulacja strategiczna : „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach” i „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • zabawa kreatywna – „Dwie twarze Oskara Schindlera” i „Obraz społeczeństwa polskiego w ocenianych komediach oświeceniowych”
  • zabawa biznesowa : „Wizerunek w kulturze popularnej” i „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na modelu Polski i Niemiec”