Gry integracyjne – tezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście opracowania do zaliczenia:

  • symulacja strategiczna : „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Kontrola porównawcza” i „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • gra strategiczna : „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca” oraz „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”
  • symulacja zespołowa – „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”
  • gra decyzyjna : „Klasztory prawosławne w Polsce” i „Zaburzenia komunikacji w miejscu pracy”
  • symulacja edukacyjna : „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow”” i „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych”
  • gra komunikacyjna – „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie” i „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na modelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)”
  • symulacja decyzyjna : „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich” oraz „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena”
  • symulacja menedżerska – „Lew Tołstoj i Polska” oraz „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach”
  • zabawa strategiczna : „Spaghetti – western jako gatunek filmowy” i „Człowiek wobec śmierci. Kontrola kulturowa na przykładzie dostępnych religii świata”