Rekomendacje – trenerzy z komunikacji – Consulting Partners

Baza przesłanych wniosków w ramach subwencji Austraciego Grantu Rozwojowego:

  • 5/P/KUJAWSKO POMORSKIE-, wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego., ZAKŁAD POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie House of Skills
  • D4/Y/ŚLĄSKIE-, skoordynowane uruchomienie do produkcji kompleksowego produktu szansą na rozwój Przedsiębiorstwa. , GRAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje Mindlab .
  • G3/W/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, unowocześnienie innowacji w firmie poprzez zakup nowoczesnego parku maszyzautomatyzowanego. , „GLOB-GUM s.c” Norbert Kops , Mariusz Rybka, Krzysztof Burek, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane w firmie ODiTK
  • E3/C/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Podniesienie konkurencyjności Eurohandel poprzez ekonomizacja i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwie., P.P.H.U. Eurohandel, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Jacek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Schenk Institute
  • 6/O/OPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie technologii renowacji rurociągów metodą rękawów z włókna szklanego nasączanych żywicą utwardzaną promieniami UV do renowacji rurociągów., eurotrex Sp. z o.o., Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia w instytucie Progress project
  • 4/O/PODLASKIE-, kompleksowe przygotowanie w przedsiębiorstwie technologii laserowego cięcia i spawania D., Joan Elektronic spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Berndson
  • 8/P/LUBELSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacji produktowej – systemu eksperckiego do wieloparametrowej optymalizacji działań telemarketingowych i sprzedażowych w oparciu o duże, zmienne i różnorodne zbiory danych i algorytmy samouczące się, BIG DATA PROCESSING SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji IBD Business School
  • F4/B/ŚLĄSKIE-, wdrożenie innowacyjnej linii do produkcji suplementów diety i wyrobów medycznych., WORLD – MEDICAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Herra. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Homo Creatore