Scenki biznesowe – tezy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne dopuszczamy nizej wymienione tematy do egzaminu:

  • zabawa strategiczna : „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” oraz „Holokaust oczyma dziecka”
  • gra językowa : „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka” oraz „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego”
  • zabawa językowa – „Terroryzm nacjonalistyczny na studium przypadku Irlandzkiej Armii Republikańskiej” oraz Licencjonowane Gry Menedżerskie i „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w dostępnych utworach reżysera”
  • symulacja lingwistyczna : „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” oraz „Wielkie pustynie Świata”
  • symulacja biznesowa : „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow”” i „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach”
  • gra zespołowa – „Temat miłości tragicznej w zachodniej literaturze romantycznej” i „Słownik gwary przestępczej”
  • symulacja strategiczna : „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego” oraz „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego”
  • gra edukacyjna : „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej” oraz „Kobiety w epoce elżbietańskiej”
  • zabawa strategiczna – „Media jako czwarta władza” i „Al.-Kaida terroryzm globalny”