Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością tego typu sytuacja jest widoczna w branżach technologicznych, tam już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Lecz identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla pracowników, lecz i dla całości gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 liczba ludzi nie mających zatrudnienia może osiągnąć poziom nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a nadal pomimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie pewnych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.