Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej ilości dni będzie je płacił pracodawca, a potem obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać mogą dodatkowo z licznych narzędzi, które pozwolą zbadać ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie podjąć należyte działania zapobiegające, a także wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa wszystkich zwolnień jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem bardziej poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą nawet, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.