Gry kreatywne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe dopuszcza się tu przedstawione opracowania do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna : „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” i „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • zabawa strategiczna – „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu” oraz „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa”
  • gra lingwistyczna – „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej” oraz Naukowe Symulacje Menedżerskie oraz „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • zabawa komunikacyjna – „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce” oraz „Potencjał turystyczny dostępnych miejscowości powiatu puławskiego”
  • symulacja edukacyjna : „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” i „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie”
  • gra decyzyjna – „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze” i „Wywiad jako źródlo wiedzy”
  • zabawa menedżerska – „Public relations instytucji użyteczności publicznej wobec wizerunku Policji i działań informacyjno pracowych komendy Głównej Policji” i „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • zabawa zespołowa – „Szkolne strajki dzieci w pamięci i przestrzeni współczesnej Wrześni” i „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie”
  • symulacja edukacyjna – „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza” i „Fotometeory i ich charakterystyka”