Gry integracyjne – wyróżnieni abiturienci


Pracownikom firm bedących naszymi klientami, których nazwiska są poniżej bardzo dziękujemy (i przyznajemy wymienione poniżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przesłali Państwu nasi doradcy Maksymilian Śmiarowski, Kajetan Dąbek, Eustachy Rybiński i Maciej Krupski w czasie kursu Zabawy Team Building

  • Oskar Michałowski, Politolog, Gniezno, zapraszamy gratisowo na trening „optymalizowanie umiejętności pracy w zespole” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo wydawnictwo „Drama i happening w edukacji przedszkolnej”
  • Olgiert Teodorowicz, Meliorant, Ropa, przyznajemy rabat na warsztat zamknięty „Negocjacje międzynarodowe w nowoczesnej firmie” lub warsztat z pracy zespołowej oraz książkę „Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie”
  • Anatol Krakowiak, Inżynier elektryk, Lubsza, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „Telemarketing – reklama przez telefon” lub szkolenie integracyjne i wydawnictwo „Obraz neopogaństwa słowiańskiego na łamach polskiej prasy na początku XXI w.”
  • Ksawery Duda, Biofizyk, Siennica Różana, wygrywa bilet na szkolenie „zarządzanie ludźmi w zmianie” lub imprezę i zabawę team building a ponadto wydawnictwo „Marketing w bibliotece”
  • Jan Golka, Biegły rewident , Bieruń, zapraszamy gratisowo na szkolenie „kierowanie ludźmi w organizacjach pozarządowych” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz publikację „Prawo medyczne dla pielęgniarek”
  • Adam Pankau, Historyk sztuki , Lądek, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „System ocen okresowych menedżerów. jak tworzyć i wdrażać soop?” lub spotkanie firmowe oraz wydawnictwo „Zaburzenia artykulacji”
  • Benedykt Cyl, Realizator dźwięku, Czernikowo, zapraszamy gratisowo na program e-learning „Kontrola zarządcza i kierowanie ryzykiem” lub jedną z naszych gier integracyjnych plus publikację „Diagnostyka edukacyjna”