Subwencje na warsztaty biznesowe


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Zachodniopomorski Program Infrastrukturalny” do ostatecznego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie internetowego serwisu zarządzania procesami – procesino – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie kompleksowego cyfrowego serwisu przewodnika turystycznego po świecie – szkolenia pracownicze
 • Kursy Komunikacja – szkolenia z asertywności
 • stworzenie platformy zdalnej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie portalu freelancerów („wolnych strzelców” różnych branż) promującego elastyczne formy zatrudnienia – treningi firmowe
 • wypracowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – treningi handlowe
 • progres konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia z obslugi klienta
 • wzmocnienie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia z przywództwa
 • analiza i prognozowanie ścieżek ekspansji interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight – szkolenia z konfliktów
 • automatyzacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modelu B2B w spółce Insoft Consulting Sp z oo – szkolenia z przywództwa
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – szkolenia zamkniete
 • Budowa i wdrożenie modernizacyjnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – treningi firmowe
 • Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego modernizacyjne technologie – szkolenia firmowe
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia firmowe
 • ECRITPL innowacyjny portal prawny zawierający automatyczny system sporządzania pozwów i umów oraz pakiety wiedzy prawnej – szkolenia z komunikacji
 • E-kandydatpl – zaawansowana koncepcja internetowa określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – warsztaty miekkie