Powiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów

Zawiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Instruktorów Sprzedaży:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia powinien stać się program szkolenia komunikacja w projektach

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie procesów produkcji
 • Zarządzanie incydentami i problemami
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.
 • Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”
 • CECH RZEMIOSŁ WIELOBRANŻOWYCH
 • INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „BUSHIDO”
 • STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA
 • FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO
 • NOWODWORSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „MEGAWAT” ŚWIERŻE GÓRNE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE
 • POLSKA ORGANIZACJA OBRONY BEZROBOTNYCH I UBOGICH
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3” W LĘBORKU
 • STOWARZYSZENIE „EKOSKOP”
 • BYDGOSKI OŚRODEK SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • WAWEL Z RODZINĄ
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZU TRADYCYJNEGO
 • {egzamin>