Kursy integracyjne – wylosowani abiturienci


Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo wręczamy opisane poniżej podarunki) za włożony wysiłek na wypełnienie naszej ankiety, który analizowali nasi analitycy Oskar Knothe, Baldwin Dudys, Ireneusz Jabłonowski i Alojzy Kucharski w czasie kursokonferencji Pomorskie Garncarskie Wyjazdy Team Building

  • Anastazy Kamieński, Inspektor kontroli handlu i usług, Jodłowa, przesyłamy bezpłatny voucher na panel moderowany „nowoczesne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka” lub warsztat komunikacji i współpracy plus książkę „tworzenie efektywnego zespołu z bibliotece”
  • Donald Grabarz, Kapitan statku morskiego , Zaręby Kościelne, przyznajemy darmowy wstęp na panel dyskusyjny „Twórcze rozwiązywanie problemów w zespole” lub szkolenie integracyjne oraz publikację „Współczesne systemy polityczne”
  • Jacek Kuzara, Inżynier telekomunikacji , Ryczywół, zapraszamy gratisowo na wykład „kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym i mediami” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Human Movement, 13(3)”
  • Adolf Żmuda, Choreograf, Grunwald, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „zarządzanie czasem dla sprzedawców ” lub szkolenie integracyjne plus książkę „Franciszek Frączek – Słońcesław z Żołyni”
  • Czesław Leśniewski, Asystent reżysera filmowego, Złotów, zapraszamy gratisowo na program e-learning „System okresowych ocen kierowników” lub warsztat komunikacji i współpracy a ponadto publikację „Model sieci informacyjnych”
  • Bożydar Hok, Lektor języka angielskiego, Stare Miasto, przyznajemy darmowy wstęp na trening „Ważne rozmowy, czyli tworzenie porozumienia i współpracy w relacji przełożony-podwładny” lub zabawę i grę integracyjną i książkę „„Kalendarz Słowiański” – środowisko neopogańskich mistyków w Polsce w latach 1946-1947”
  • Kazimierz Jaśniak, Reżyser filmowy, Krotoszyn, otrzymuje kupon na szkolenie „Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych” lub jedną z naszych gier integracyjnych plus publikację „Fizjoterapia kliniczna”